nowa

Z niezwykłą przyjemnością pragniemy zaprosić do wizyty na naszej nowej stronie internetowej: 

 

www.pppilza.szkolnastrona.pl

 

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA PP-P W IŁŻY W CZASIE EPIDEMII COVID – 19 – aktualizacja

WYTYCZNE DLA KLIENTÓW UCZESTNICZĄCYCH W STACJONARNYCH WIZYTACH NA TERENIE PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W IŁŻY W OKRESIE PANDEMII

 

 1. Każdy klient (zarówno nauczyciel, rodzic, jak i dziecko) chcący skorzystać z pomocy stacjonarnej udzielonej w budynku poradni zobowiązany jest do zachowania bezwzględnego reżimu sanitarnego oraz ścisłego stosowania się do poniższej procedury. 
 2. Wizyty klientów są umawiane telefonicznie na konkretną datę i godzinę, z podaniem niezbędnych informacji, z tym, że na wizytę klienci powinni się stawić nie wcześniej niż 5 min przed wyznaczoną godziną. Grafik przyjmowania klientów układa się tak, aby nie doprowadzać do gromadzenia się osób w poczekalni.
 3. Rodzic, opiekun, pełnoletni uczeń przy ustalaniu terminu wizyty w Poradni są informowani, że do placówki nie mogą przychodzić osoby chore, przebywające na kwarantannie ani w izolacji domowej.
 4. Poradnia przyjmuje tylko zdrowych klientów, bez następujących objawów choroby zakaźnej– kaszlu, gorączki, kataru, bólu mięśni itp.
 5. Na umówiony wcześniej telefonicznie termin wizyty należy zgłosić się w maseczce (osłaniającej nos i usta lub w przyłbicy), z założonymi rękawiczkami jednorazowymi. Dziecko powinno zgłosić się z własnymi przyborami do pracy np. długopisem, ołówkiem itp. Na wizytę nie należy przyprowadzać dodatkowych osób (np. rodzeństwa), ani też zabierać niepotrzebnych przedmiotów i zabawek. Z dzieckiem do poradni może wejść tylko jeden z rodziców/opiekunów. Podczas diagnozy obowiązuje całkowity zakaz spożywania artykułów spożywczych, z wyjątkiem wody butelkowanej z daleka od stanowiska pracy.
 6. Przed przystąpieniem do badania rodzic/opiekun dziecka lub pełnoletni uczeń wypełnia oświadczenie dotyczące stanu zdrowia, istotnych informacji mogących wskazywać na zagrożenie epidemiczne (kwarantanna, izolacja), zostanie wykonany pomiar temperatury ciała dziecka i rodzica/opiekuna. Pracownik odstąpi od diagnozy w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury (powyżej 37,5 st.C) oraz w przypadku braku zgody Rodzica na wykonanie pomiaru.
 7. Po wejściu do Poradni każdy klient (dziecko również) obowiązkowo dezynfekuje ręce płynem dezynfekującym dostępnym na korytarzu.
 8. Rodzic powinien odpowiednio przygotować dziecko na wizytę w poradni w warunkach reżimu sanitarnego i wyjaśnić mu zasady bezpieczeństwa, które obecnie obowiązują w Poradni.
 9. Klient zobowiązany jest do zachowania bezpiecznej odległości od pracownika poradni tj. 1,5 metra.
 10. Po dziecko i ewentualnie rodzica zgłosi się do poczekalni o wyznaczonej godzinie wskazany specjalista, który przy zachowaniu bezpiecznej odległości, zaprowadzi badanego do odpowiednio przygotowanego gabinetu.
 11. W poczekalni Poradni może znajdować się maksymalnie 4 rodziców/opiekunów z zachowaniem bezpiecznej odległości – min. 1,5 metra (wyznaczone miejsca).
 12. Po zakończeniu badań/terapii, pracownik odprowadzi dziecko do wyjścia i przekaże oczekującemu rodzicowi.
 13. Omówienie diagnozy/terapii może odbywać się z wykorzystaniem metod i technik na odległość.
 14. Wskazane jest w miarę możliwości po zostawieniu dziecka w poradni aby rodzic na czas badania przebywał poza terenem Poradni.
 15. Klienci mogą korzystać tylko z wyznaczonych toalet. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej należy wyrzucić do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.
 16. Brak zgody na warunki badania/terapii i stosowanie środków ochronnych jest jednoznaczne z odmówieniem przez pracownika poradni zgody na badanie/zajęcia.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

     Informuję, że od 4 maja 2020 roku  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iłży wznawia w szerszym zakresie swoją działalność stacjonarną. Z  uwagi na stan epidemii, w pierwszej kolejności będą realizowane zgłoszenia dotyczące wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz opinii o odroczeniu  obowiązku szkolnego.

     W dalszym ciągu terapia dzieci i młodzieży, porady i konsultacje prowadzone będą w trybie pracy zdalnej. Umawianie dzieci na badania do Poradni jak również wstępne postępowanie diagnostyczne i kwalifikacja do diagnozy odbywa się telefonicznie pod numerem (48) 616-35-13 w dni robocze w godzinach: 8.00 – 15.00.    

     Wizyta w Poradni przebiega zgodnie z ustalonymi wewnętrznymi procedurami, z którymi zostaniecie Państwo zapoznani przez pracownika Poradni i których w celu zapewnienia bezpieczeństwa należy bezwzględnie przestrzegać. Procedura bezpieczeństwa znajduje się również na stronie internetowej (zakładka Procedura COVID-19).

     Wywiad z rodzicem, omówienie wyników badania, dalsze kroki w celu indywidualnych ustaleń w zależności od sprawy i indywidualnych potrzeb dziecka będą przeprowadzane drogą telefoniczną po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Poradni.

 

Dyrektor PP-P w Iłży

Monika Kubiak

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 


           Informuję, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, trwają przygotowania do otwarcia placówki dla klientów. O szczegółach – w tym procedurach dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas przyjęć w Poradni, będziemy informować.

 

Monika Kubiak

Dyrektor  Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Iłży

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 

W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem COVID-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci poradnia zawiesza wszystkie zajęcia terapeutyczne i działania diagnostyczne w okresie od 16.03.2020 roku do odwołania. Sekretariat wyłącza bezpośrednią obsługę interesantów. Poradnia udziela telefonicznych informacji od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 13.00 pod numerem (48) 616-35-13. Kontaktować można się również mailowo pod adresem: ppped1@wp.pl  Prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji na stronie internetowej  www.pppilza.nogard.pl

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iłży

Monika Kubiak

Badanie słuchu

Informujemy, że w naszej poradni przeprowadzamy bezpłatne

przesiewowe badanie słuchu z użyciem Screeningowego Audiometru Tonalnego SAT.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat poradni. 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )