Witamy na stronie Poradni

Psychologiczno – Pedagogicznej w Iłży.

Nasza dewiza: 

"Warto żyć dla ludzi, ale lepiej pomagać im żyć"

 

 

 

Profil placówki

 

Poradnia udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udziela nauczycielom i rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, związanej
z wychowaniem i  kształceniem dzieci i młodzieży.

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

     Informuję, że od 4 maja 2020 roku  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Iłży wznawia w szerszym zakresie swoją działalność stacjonarną. Z  uwagi na stan epidemii, w pierwszej kolejności będą realizowane zgłoszenia dotyczące wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz opinii o odroczeniu  obowiązku szkolnego.

     W dalszym ciągu terapia dzieci i młodzieży, porady i konsultacje prowadzone będą w trybie pracy zdalnej. Umawianie dzieci na badania do Poradni jak również wstępne postępowanie diagnostyczne i kwalifikacja do diagnozy odbywa się telefonicznie pod numerem (48) 616-35-13 w dni robocze w godzinach: 8.00 – 15.00.    

     Wizyta w Poradni przebiega zgodnie z ustalonymi wewnętrznymi procedurami, z którymi zostaniecie Państwo zapoznani przez pracownika Poradni i których w celu zapewnienia bezpieczeństwa należy bezwzględnie przestrzegać. Procedura bezpieczeństwa znajduje się również na stronie internetowej (zakładka Procedura COVID-19).

     Wywiad z rodzicem, omówienie wyników badania, dalsze kroki w celu indywidualnych ustaleń w zależności od sprawy i indywidualnych potrzeb dziecka będą przeprowadzane drogą telefoniczną po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Poradni.

 

Dyrektor PP-P w Iłży

Monika Kubiak

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 


           Informuję, że w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, trwają przygotowania do otwarcia placówki dla klientów. O szczegółach – w tym procedurach dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas przyjęć w Poradni, będziemy informować.

 

Monika Kubiak

Dyrektor  Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Iłży

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

 

W związku z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem COVID-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa dzieci poradnia zawiesza wszystkie zajęcia terapeutyczne i działania diagnostyczne w okresie od 16.03.2020 roku do odwołania. Sekretariat wyłącza bezpośrednią obsługę interesantów. Poradnia udziela telefonicznych informacji od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 13.00 pod numerem (48) 616-35-13. Kontaktować można się również mailowo pod adresem: ppped1@wp.pl  Prosimy o sprawdzanie aktualnych informacji na stronie internetowej  www.pppilza.nogard.pl

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iłży

Monika Kubiak

Badanie słuchu

Informujemy, że w naszej poradni przeprowadzamy bezpłatne

przesiewowe badanie słuchu z użyciem Screeningowego Audiometru Tonalnego SAT.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat poradni. 

 

 

BIP

Kontakt

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Maksymiliana Jakubowskiego 5
27-100 Iłża

telefon_13

 

tel. (048) 6163513

Zegar

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )