Pomocą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iłży objęte są dzieci i młodzież placówek oświatowych znajdujących się na terenie gmin: Iłża, Skaryszew, Wierzbica. Ogółem na terenie tych gmin jest 43 placówki oświatowe.
Dzieci oraz młodzieży objętych pomocą jest około 8000.
Serdecznie zapraszamy wszystkich potrzebujących pomocy: uczniów, rodziców, nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )