PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

WIZYTA W PORADNI – PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI COVID-19 DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW I DZIECI

 

 

Szanowni Państwo!

W tym trudnym dla nas wszystkim okresie nadal trwającej pandemii COVID-19 stoimy przed wyzwaniami, które wymagają od nas dyscypliny, rozwagi, odpowiedzialności i współpracy. Zapewniam, że wszyscy pracownicy Poradni dokładają wszelkich starań, aby umożliwić Państwu pomoc i wsparcie w sytuacjach trudnych i kryzysowych. W związku ze wznowieniem pracy stacjonarnej w naszej Poradni nasze wysiłki będą koncentrować się na tym, aby chronić zdrowie Państwa i Nasze, a przede wszystkim dzieci będących pod opieką Poradni. Będzie to bardzo trudne bez Państwa pomocy. Dlatego bardzo proszę o cierpliwość, wyrozumiałość i rozsądek oraz stosowanie się do zaleceń wynikających z opracowanej przez Nas procedury bezpieczeństwa. Wzajemna życzliwość i współpraca ułatwi nam sprawne prowadzenie działań diagnostycznych i wydawanie dokumentów potrzebnych państwa dzieciom.

Monika Kubiak dyrektor PP-P w Iłży

 

Rodzicu:

 1. Przyprowadź do poradni dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. Ty również musisz być zdrowy tj. bez objawów charakterystycznych dla zakażenia koronawirusem.
 2. Nie przychodź, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 3. Przed umówionym badaniem w poradni skontaktuje się z Tobą telefonicznie pracownik poradni. Poinformuj go o stanie zdrowia, wysłuchaj instrukcji związanej z procedurą badania. Drzwi do Poradni są zamknięte. Pracownik wyjdzie po każdą umówioną osobę.
 4. Przejdziecie dezynfekcję rąk i pomiar temperatury ciała /poinformuj dziecko o tym wcześniej, aby nie było zaskoczone/.
 5. Do poradni może zgłosić się jeden rodzic z dzieckiem /po wcześniejszym ustaleniu terminu/. Rodzic dziecka do lat 7 może czekać na dziecko w wyznaczonym miejscu/poczekalni Poradni.
 6. Należy zabrać ze sobą długopis i ołówek dla dziecka i długopis dla rodzica/opiekuna.
 7. Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust i/lub w rękawiczki. Każdy rodzic powinien  mieć rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta.
 8. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust,  i nie podawać ręki na powitanie. Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  Ty także powinieneś je stosować dając dziecku dobry przykład.
 9. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do poradni niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. Dopilnuj, aby Cię posłuchało.
 10.  Zachowaj społeczny dystans 2 metrów z osobą diagnozującą.
 11.  Bądź punktualnie, aby Twoje dziecko nie spotykało się z innymi w poczekalni lub pokoju badań.
 12.  Przychodź jedynie wtedy, kiedy jest taka potrzeba! Priorytetem dobro i bezpieczeństwo dziecka, ale zadbaj też o wszystkich dookoła i samego siebie.
 13. Wszystkie druki obowiązujące w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iłży dostępne są na stronie www.pppilza.nogard.pl w zakładce Wnioski/zaświadczenia.
 14. Wszelkiego typu sprawy prosimy nadal zgłaszać z wyłączeniem kontaktu bezpośredniego pod numerem telefonu (48) 616-35-13 oraz drogą mailową: ppped1@wp.pl
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )