Wnioski/zaświadczenia
opis dokumentutypdata

Wniosek o wydanie opinii

docx12-05-2019[ Pobierz ]
18 kB

Oświadczenie zgody rodzica/prawnego opiekuna na badanie w PP-P w Iłży

docx12-05-2019[ Pobierz ]
18 kB

Wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Iłży

docx12-05-2019[ Pobierz ]
20 kB

Zaświadczenie lekarskie (nauczanie indywidualne)

docx12-05-2019[ Pobierz ]
13 kB

Zaświadczenie lekarskie - zindywidualizowana ścieżka kształcenia

docx12-05-2019[ Pobierz ]
16 kB

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia - opinia szkoły o uczniu

docx12-05-2019[ Pobierz ]
13 kB

Wytworzył:Monika Kubiak2019-05-12
Udostępnił:Monika Kubiak2019-05-12 16:03:07
Zmodyfikował:Monika Kubiak2019-05-12 16:15:52
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )